Contact

De databank is een initiatief van vzw ‘de Rand‘. Vzw ‘de Rand’ ondersteunt het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse rand rond Brussel, onder meer via gemeenschapsvormende activiteiten in zeven gemeenschapscentra. De vzw heeft ook een uitgebreid aanbod van projecten, materiaal en methodieken voor taalpromotie in de vrije tijd.

De pictogrammen in deze databank komen voornamelijk uit vier handige pictogrammenboekjes. Integratiediensten, scholen, maatschappelijk werkers … kunnen de boekjes en de pictogrammen als hulpmiddel gebruiken om met anderstaligen te communiceren.

Wie Nederlands leert, kan met de boekjes geen Nederlands leren, maar ze zijn wel een leuke aanvulling op de lessen of een ludieke eerste kennismaking met het Nederlands.

Je kan de boekjes gratis downloaden of een offerte vragen via www.oefenhierjeNederlands.be.

Heb je suggesties, complimenten, klachten of vragen over de databank? Heb je zelf een tof idee om de pictogrammen te gebruiken dat je graag wil delen met anderen? Contacteer ons.