Copyright

Je mag de pictogrammen van de databank gebruiken onder de volgende voorwaarden:

Gebruik in het kader van onze actie ‘Nederlands oefenen’
Je gebruikt de pictogrammen uitsluitend in het kader van onze actie, d.w.z. ter bevordering van een duidelijke communicatie in het Nederlands met anderstaligen. Er moet een rechtstreekse link zijn met Nederlands leren en oefenen.

Niet-commercieel gebruik
Op de pictogrammen rusten auteursrechten. Je mag de pictogrammen daarom niet gebruiken voor materiaal dat nadien verkocht zal worden of waarvoor je een financiële vergoeding krijgt. Ze zijn enkel bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet gebruikt worden op het internet.

Je mag de pictogrammen zelf niet verspreiden of doorgeven aan anderen. Je verbindt je er ook toe om je logingegevens en wachtwoord niet door te geven aan derden. Je kan anderen wel naar deze website verwijzen. Ze kunnen zich dan zelf registreren.

Naamsvermelding
Bij gebruik vermeld je ‘met dank aan vzw ‘de Rand’’ of www.pictogrammendatabank.be (vzw ‘de Rand’).

Verantwoordelijkheid
Je gebruikt de pictogrammen volledig op eigen verantwoordelijkheid. Vzw ‘de Rand’ kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Door de pictogrammen te gebruiken, aanvaard je automatisch deze voorwaarden. In geval van (vermoeden van) onrechtmatig gebruik is het vzw ‘de Rand’ toegestaan om de registratie van de gebruiker te stoppen en eventuele schade op de gebruiker te verhalen.